Hoog slagingspercentage:
Iedereen adverteert ermee, wij niet (zie uitleg onderaan*). Want wat is hoog en wanneer is het hoog?
Hoger dan het landelijk of regionale gemiddelde is niet zo moeilijk.
En zolang het CBR werkt met “er mogen maar zoveel kandidaten per examinator slagen”, blijft het een niet representatief beeld.

Wat zegt het CBR hierover:
Volgens het CBR zegt een slagingspercentage niet altijd alles. Zij geven aan dat je ook moet kijken of de rijschool een Leskaart gebruikt om de vorderingen van je rijopleiding bij te houden. (Zie CBR.nl)

Er zijn zo nog wel meer dingen die een rijschool goed maakt of niet. Dan zegt het CBR ook dat de hoeveelheid examens dat je rijdt op jaarbasis een vertekend beeld kan geven. Heb je een rijschool die 450 examens rijdt, dan heeft één geslaagde of gezakte minder invloed op het gemiddelde slagingspercentage dan als je 25 examens rijdt. Of heb je pas 2 examens gedaan en een score van 100%, ook dan zegt dat totaal niet alles.

En dan speelt ook nog mee of je kandidaten lesgeeft waarbij bijvoorbeeld ADHD, ADD enzovoort geconstateerd is. Iedere kandidaat is uniek en dus kun je ze niet standaard onder een noemer schuiven vinden wij.

Dus adverteren met “Hoog Slagingspercentage” geeft geen enkele garantie omdat je daarvoor wel eerst in de cijfers en feiten moet duiken.
De leerling kan wel een heel gedegen rijopleiding hebben gehad. En met de examenrit last krijgen van wel heel veel spanning. Of op de rit gebeurd iets waar de leerling op dat moment (i.c.m. de spanning) even geen antwoord op heeft. Dan kan het zomaar ineens die dag niet voldoende zijn om te slagen. Niet elke setting kun je oefenen in het dagelijks verkeer. Zoals de storm van niet zo heel lang geleden. De leerlingen die die dag de TussenTijdse Toets moesten rijden vonden de T.T.T. daardoor een stuk lastiger dan de leerlingen die bij betere weersomstandigheden hun T.T.T. rijden. Laat staan dat dat hun examenrit was geweest.

Jaren ervaring:
Als men adverteert met meer dan 50 jaar ervaring. Wat zegt dat dan? Of wordt er gesuggereerd dat men dan eigenlijk standaard een slagingspercentage zou moeten hebben van boven de 85%? En als zij dat dan niet hebben?

Wat kun je onder andere zelf doen:
Jammer genoeg weet je vaak ook pas als je ergens lest of het nou echt is zoals zij jouw verwachtingspatroon hebben gecreëerd.
Daarom kun je natuurlijk ook je vrienden en familie vragen naar ervaringen.

Maar vraag dan wel even door:
Dus niet dat het antwoord is van “ja daar heb ik mijn rijbewijs gehaald” en “was wel een goede rijschool.”
Maar wat dan, hoe dan, hoe deed die rijschool, was je een nummertje of werd je persoonlijk benaderd?
Hoeveel lessen heb je gehad, was dat in het pakket dat je afsloot? Of moest je nog veel lessen bij kopen?
Was de rijles ook leerzaam, of was het vooral “linksaf, rechtsaf” en dat was weer een rondje?
Kreeg je ook theorie uitleg tijdens de les. Kreeg je ook de lesonderdelen uitgelegd?
Kreeg je de nota al binnen voordat je een les mocht rijden? Of was de rijschool niet alleen maar met geld harken bezig?
Kreeg je met rare toeslagen te maken omdat je in het weekend wilde lessen? Enzovoorts.

Ons Slagingspercentage:
Ons slagingspercentage is tot 31 maart 2022 57%. Het kwartaal ervoor 69%.
De slagingspercentages worden in de maand na elk kwartaal ververst.
Let op: door de corona-lockdowns zijn er minder examens afgenomen, wat van invloed kan zijn op het slagingspercentage. Aldus het CBR.

*Waarom wij er niet mee adverteren is ten eerste omdat ons doel is om standaard 75% of hoger (80%) te halen.
Autorijschool Twan staat heel goed op de kaart in de ranking van het CBR. Maar tevreden zijn wij niet snel, dus het doel is ons streven.
En als wij dat doel dan hebben behaald, dan adverteren wij er nog niet mee, omdat wij ons streven als norm zien.
Omdat de kwaliteit van ons lesniveau hoog ligt. Hoeven wij het niet te hebben van een advertentie tekst “Hoog Slagingspercentage”.