Privacy Statement Autorijschool Twan.

Autorijschool Twan, gevestigd te Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacy verklaring vermeld.

Vragen of opmerkingen: info@autorijschooltwan.nl of 06 18 13 61 41.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Autorijschool Twan gebruikt de gegevens verstrekt door de kandidaat zelf, om gebruik te kunnen maken van onze diensten, voor eigen administratie en/of diensten, zoals het aanvragen van toetsen en/of examens bij het CBR.

De gegevens die wij verwerken zijn de NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, email en BSN.

Het doel van gegevens verzamelen:

Deze gegevens zijn nodig om onze administratie te kunnen voeren. Om contact te kunnen onderhouden (geen reclame doeleinden). En om d.m.v. een door jouw gegeven machtiging toetsen en/of examens aan te kunnen vragen bij het CBR.

De bewaartermijn van de gegevens:

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Dit houdt in dat als wij geen verplichtingen meer naar elkaar hebben dat de gegevens uit ons systeem worden verwijderd.

Social Media:

Bij het slagen voor theorie, T.T.T. (TussenTijdse Toets) en praktijk examen kan de instructeur vragen of er een foto gemaakt mag worden voor het gebruik op social media van Autorijschool Twan. Vooraf zal altijd eerst gevraagd worden of er een foto gemaakt mag worden. Daarnaast zal er gevraagd worden of deze op social media van de rijschool gebruikt mag worden.

Overige ontvangers van de persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht. Het enige waarvoor wij de gegevens noodzakelijk moeten gebruiken zullen de gegevens inzichtelijk hebben zoals de Belastingdienst en het CBR.

De rechten van de kandidaat:

De kandidaat heeft het recht om zijn gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Of om deze door te sturen naar een door eigen aangegeven andere organisatie.

Gebruik van cookies:

Voor Social Media of voor een pagina die doorlinkt naar een externe website geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen beleid.

Gerechtvaardigd belang:

Autorijschool Twan verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen leveren van onze diensten met als afsluiting het kunnen afleggen van toetsen en/of examens bij het CBR.